1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدنی آتش سوزیمسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی بیمه نامه ای است با این عبارت:

جبران خسارت های مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث در اثر خطرات بیمه شده در بیمه آتش سوزی

این بدین معناست که: اگر در جریان وقوع آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله در محل مورد بیمه، خسارت های جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، جبران این خسارت ها و پرداخت خسارت بر عهده ی شرکت بیمه گر خواهد بود و شرکت بیمه دانا موظف است طبق تعهدات و پوشش های بیمه نامه عمل نماید و خسارت های وارد آمده را پرداخت کند.

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی شامل موارد زیر است:

پوشش فوت

پوشش نقص عضو

پوشش هزینه پزشکی

پوشش خسارت های مالی

نکته مهم در بیمه مسئولیت مدنی ناشی ازآتش سوزی

نکته مهم در بیمه مسئولیت مدنی ناشی ازآتش سوزی این است که:

پیش نیاز بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، داشتن بیمه نامه آتش سوزی معتبر در زمان صدور بیمه نامه می باشد و تاریخ صدور و انقضا بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی باید منطبق با بیمه نامه آتش سوزی باشد.

الزام بر این است که بیمه گر بیمه آتش سوزی مسکونی باید بیمه دانا باشد ولی برای غیر مسکونی این الزام وجود ندارد.

نکنه ی مهم دیگر این است که: خسارت وارد به کارکنان بیمه گذار تحت پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نمی باشد و این بیمه نامه فقط افراد حاضر و ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه گذار اگر بخواهد کارکنان خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد باید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را خریداری نماید. برای استعلام و خرید این بیمه نامه می توان به سایت دانایار مراجعه کرد.

کافیست روی عبارت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان کلیک کنید.

 

استعلام و خرید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی به صورت آنلاین به سایت دانایار مراجعه نموده و با تکمیل نمودن فرم پیشنهاد و بارگزاری مدارک مربوطه اقدام به خرید بیمه نامه نمایید.