1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روانمسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان

بیمه مسئولیت مدیران مراکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان به این معنا تعریف می شود که:

چنانچه افرادی که در این مراکز حضور دارند، دچار حادثه ای شوند و منجر به خسارت جانی شود، جبران خسارت بر عهده ی مدیر و مسئول این گونه مراکز می باشد.

اما اگر مدیریت مرکز، دارای بیمه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان  باشد، جبران خسارت بر عهده ی شرکت بیمه گر دانا خواهد بود، و شرکت بیمه دانا موظف است طبق تعهدات و پوشش های بیمه نامه، غرامت و هزینه های خسارت ناشی از حادثه را به بیمه شده پرداخت نماید. و درصدد جبران آن برآید.

به دلیل این که نگه داری از افراد بیمار اعصاب و روان امری دشوار است و ممکن است مشکلات فراوانی را داشته باشد و با کوچکترین سهل انگاری و اشتباه منجر به حادثه شود، داشتن بیمه نامه ی مرتبط با این مسئولیت به راحتی قابل درک است.

در این زمینه بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان وجود دارد که کمک به سزایی در جبران خسارت های وارده در هنگام وقوع حادثه می کند.

با داشتن بیمه نامه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان، مدیریت مجموعه با در نظر گرفتن شرایط ایمنی و وظایف کاری خود می تواند دغدغه های کاری ناشی از حادثه را از خود دور کند و با خیال آسوده به فعالیت خود بپردازد.

خرید و استعلام بیمه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان

برای خرید و استعلام بیمه مسئولیت مدیران مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان به صورت آنلاین ، به سامانه دانایار مراجعه فرمایید و با تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه اقدام به خرید و پرداخت اینترنتی کنید.

اگر می خواهید کارکنان و کارمندان مشغول به کار در مرکز نگه داری از بیماران اعصاب و روان نیز تحت پوشش بیمه ی مسئولیت خود قرار دهید تا در صورت اتفاق و حادثه ای که منجر به خسارت جانی شود بتوانید از بیمه درخواست غرامت و جبران هزینه های حادثه را کنید، روی عبارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کلیک کنید.