1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان

بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان ، نیاز ضروری مدیران این مجموعه می باشد.

از آنجایی که نگه داری از افراد سالمند سخت و دشوار است و به راحتی این امر قابل اجرا نمی باشد، مدیران خانه سالمندان دغدغه ها و نگرانی های فراوانی درباره نگه داری از سالمندان دارند. برای رفع این نگرانی ها بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان وجود دارد که بار مسئولیت مدیران این مجموعه را سبک تر می نماید.

چنانچه به هر دلیلی مانند بی احتیاطی ، عدم مهارت کارکنان خانه سالمندان، عدم رعایت دستورالعمل های مرتبط توسط مدیر یا مسئولان مجموعه، آسیب یا خسارت و صدمه جانی به هر یک از افراد سالمند که در این مراکز نگهداری می شوند وارد آید. طبق قانون مدیر خانه سالمندان مسئول جبران خسارت خواهد بود. 

حال اگر مدیران این مراکز، بیمه مسئولیت مدیران خانه ساختمان داشته باشند، جبران خسارت وارده به عهده شرکت بیمه دانا خواهد بود.

خسارت هایی که تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت مدیران سالمندان نیستند کدام اند ؟

خسارت هایی که خارج از تعهدات این بیمه نامه می باشند به عبارت زیر اند :

خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ،اعتصاب،بلوا ، انقلاب

خسارت های ناشی از انفجار و تشعشعات رادیو اکتیو

خسارت ناشی از عملیات تروریستی

خسارت ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار

خسارت های ناشی از زیان های مالی ناشی از وقوع حادثه و وقفه کار

خسارت ناشی از مسمومیت غذایی سالمندان

خسارت وارده به کارکنان تحت امر بیمه گذار

حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان توسط سالمندان

خسارت ناشی از نزاع و درگیری

حوادث ناشی از استفاده از وسایل غیر مجاز و غیر استاندارد

استعلام و خرید بیمه مسئولیت مدیران خانه سالمندان

دانایار این امکان را برای بیمه گذاران خود فراهم کرده است که با تکمیل فرم پیشنهاد و پرداخت آنلاین حق بیمه، بیمه نامه ی مسئولیت مدیران خانه سالمندان را خریداری نمایند.

دانایار با پشتیبانی قوی در تمام مراحل استعلام و ثبت و خرید بیمه نامه همواره همراه بیمه گذاران محترم می باشد.

درصورت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تخصصی ما در ارتباط باشید.

هدف ما ارائه بهترین و مناسب ترین بیمه نامه با توجه به نیاز شماست.