1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک-دانایاربیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک

بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک امری ضروری برای مسئولان فنی کلینیک می باشد.

اگر برای افراد حاضر و اشخاص ثالت در کلینیک اتفاقی بیوفتد و منجر به خسارت های جانی شود، مسئولیت و جبران خسارت حوادث های جانی بر عهده مسئول فنی کلینیک می باشد.

اگر مسئول فنی کلینیک، بیمه مسئولیت مسئولان کلینیک را خریداری نماید جبران خسارت های به عمل آمده بر عهده ی شرکت بیمه گر خواهد بود و شرکت بیمه دانا موظف است طبق تعهدات و پوشش های بیمه نامه عمل نماید و اقدام به پرداخت خسارت کند.

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک به شرح زیر می باشد:

پوشش فوت

پوشش نقص عضو

پوشش هزینه های پزشکی

وظایف مسئول فنی کلینیک

وظایف مسئول فنی کلینیک به شرح زیر می باشد:

حضور مستمر و فعال در ساعات کاری

نظارت بر نحوه ی ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان کلینیک

ابلاغ تذکرات لازم به کارکنان کلینیک

بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان مشغول در کلینیک

تهیه و تنظیم برنامه ی کاری برای هریک از قسمت های کلینیک

نظارت بر نحوه ی تامین تجهیزات هر بخش و دارو های داروخانه کلینیک

نظارت بر کیفیت تجهیزات هر بخش و داروهای داروخانه کلینیک

نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده ی پزشکی تمام بیمارانی که به کلینیک مراجعه کرده اند

نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی 

ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات درمانی و فوریت های پزشکی

هماهنگی کلی بین مسئولین فنی هر بخش از کلینیک در چارچوب قوانین

پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانس و انجام اقدامات درمانی اولیه لازم با همکار کادر فنی کلینیک 

استثنائات بیمه مسئولیت مسئول فنی کلینیک

خسارات ناشی از جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب، انقلاب

خسارت ناشی از انفجار مواد رادیو اکتیو و انفجار اتمی

خسارت ناشی از عمد بیمه گذار

خسارت ناشی از تخلف از اجرای قوانین

خسارت ناشی از وقوع حوادث طبیعی

خسارت مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد هایی که بیمه گذار با دیگران منعقد کرده است

مسئولیت خسارت هایی که به مرکز درمانی وارد می شود 

خسارت های مالی وارده به کلینیک

خسارت وارده به کارکنان کلینیک

نکته مهم در بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک

این نکته را در نظر داشته باشید که بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک، فقط افراد حاضر در کلینیک و اشخاص ثالث را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد و پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان تحت پوشش این بیمه نامه نیستند.

پزشکان می توانند از بیمه مسئولیت پزشکان استفاده نمایید. برای خرید و استعلام بیمه مسئولیت پزشکان روی عبارت بیمه مسئولیت پزشکان کلیک کنید.

پیراپزشکان می توانند از بیمه مسئولیت پیراپزشکان استفاده نمایند. برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر روی عبارت مسئولیت پیراپزشکان کلیک نمایید.

خرید و استعلام بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک

دانایار این امکان را فراهم کرده است که به صورت آنلاین بیمه مسئولیت مسئولان فنی کلینیک را استعلام گرفته و با پر کردن فرم پیشنهاد مربوطه وبارگزاری مدارک مورد نیاز در سایت این بیمه نامه را خریداری نمود.