1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه

بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه، نیاز اساسی مدیران فروشگاه ها می باشد. چرا که روزانه تعداد زیادی از افراد در این محل رفت و آمد دارند و امکان وقوع حادثه برای تک تک افراد وجود دارد.

چنانچه برای افراد حاضر در فروشگاه حادثه ای رخ دهد، مدیر فروشگاه مسئول جبران خسارت آن حادثه خواهد بود و باید هزینه های ناشی از حادثه را به شخص آسیب دیده شخصا پرداخت نماید.

حال اگر مدیریت دارای بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه باشد، جبران خسارت بر عهده ی شرکت بیمه گر خواهد بود. و شرکت بیمه باید طبق تعهدات پوشش بیمه نامه مسئولیت مدیران فروشگاه، عمل نماید و هزینه های مربوطه را به بیمه شده پرداخت کند.

پوشش های بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه

پوشش های بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه شامل موارد زیر است :

پوشش هزینه های پزشکی

پوشش نقص عضو

پوشش فوت

نکته: این را در نظر داشته باشید که این بیمه نامه، فقط افراد حاضر در فروشگاه و اشخاص ثالث را پوشش می دهد. و کارکنان مشغول در فروشگاه، تحت پوشش این بیمه نامه نیستند. 

اگر مدیریت فروشگاه بخواهد، کارکنان خود را بیمه کند، باید از بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان استفاده نماید.

در سامانه ی دانایار میتوانید هم زمان هم بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه درقبال اشخاص حاضر و اشخاص ثالث را با تخفیفات ویژه خریداری کنید و هم بیمه مسئولیت مدیریت فروشگاه در قبال کارکنان را نیز تهیه نمایید.

با این کار مجموعه ی فروشگاهی به طور کامل تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.و چنانچه برای تمام افراد حاضر در فروشگاه اتفاقی بیوفتد و منجر به خسارت شود شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.

جهت استعلام و خرید بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه در قبال کارکنان فروشگاه، 

روی عبارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کلیک کنید.

مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه نیست کدام است؟

حوادثی هستند که خارج از پوشش های بیمه مسئولیت مدیران فروشگاه می باشد این حوادث ، شامل موارد زیر است :

خسارت وارده به خود ساختمان در نتیجه آتش سوزی و انفجار

خسارت های وارده  به پارکینگ و آسانسور در صورت وجود

خسارت ناشی از هرگونه فعالیت ساختمانی از قبیل تعمیرات و بازسازی

دانایار برای هر یک از این حوادث بیمه نامه ی اختصاصی ارائه داده است که در صورت نیاز می توانید این بیمه نامه ها را به مجموعه ی خود اضافه نمایید.

خسارت های ناشی از آتش سوزی و انفجار فروشگاه، تحت پوشش بیمه آتش سوزی فروشگاه قرار دارند.

خسارت های وارده به آسانسور فروشگاه، تحت پوشش بیمه آسانسور می باشند.

خسارت های وارده به پارکینگ فروشگاه، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ می باشند.

خسارت های مربوط به فعالیت های ساختمانی فروشگاه،تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی قرار دارند.

در صورت استعلام و خرید آنلاین هر کدام از این بیمه نامه ها روی عبارت مربوطه کلیک کنید.