1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار-دانایاربیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار

بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار نیاز ضروری اساسی مدیران رستوران و تالار است.

مدیران رستوران و تالار در قبال خطرات احتمالی استفاده کنندگان و یا افراد حاضر در آن محل مسئولیت دارند.

چنانچه برای هر یک از افراد در این مکان ها اتفاقی رخ دهد که منجر به حادثه شود، جبران خسارت بر عهده ی مدیر مجموعه خواهد بود، حال اگر مدیریت دارای بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار باشد، جبران خسارت بر عهده ی شرکت بیمه دانا خواهد بود. شرکت بیمه دانا با توجه به تعهدات و پوشش های مندرج در بیمه نامه موظف است خسارت را جبران نماید.

در ادامه به شرح بیشتر درباره ی بیمه مسئولیت مدیران تالار و رستوران می پردازیم.

همراه دانایار باشید.

 

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار به شرح زیر می باشد:

جبران غرامت فوت

جبران غرامت نقص عضو

جبران هزینه های پزشکی

مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار نمی باشد

حوادثی وجود دارند که در صورت وقوع، تحت پوشش بیمه نامه ی مسئولیت مدیران رستوران و تالار نیستند، این خطرات شامل موارد زیر است:

عوامل مستقیم و غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی

جنگ، شورش، اغتشاش، کودتا، انقلاب

عوامل تروریستی

عمد بیمه گذار

نزاع و دعوا و درگیری

خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر  موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

نکته مهم در بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار

نکته مهم در بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار این است که، این بیمه نامه فقط افراد حاضر و یا استفاده کننده از رستوران و تالار را تحت پوشش بیمه ای خود قرار می دهد و کارکنان و افرادی که در این مکان ها مشغول به کار هستند تحت پوشش این بیمه نامه نیستند.

مدیریت رستوران و یا تالار اگر بخواهد افراد و کارکنان خود را بیمه کند باید از بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان استفاده نماید.

دانایار این امکان را فراهم کرده است که این بیمه نامه به صورت آنلاین خریداری شود.

برای استعلام و خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان،

روی عبارت خرید و استعلام بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کلیک نمایید.

خرید و استعلام بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار در سامانه دانایار

برای خرید و استعلام بیمه مسئولیت مدیران رستوران و تالار در سامانه ی دانایار، فقط کافیست فرم پیشنهاد مربوطه را تکمیل نمایید و با بارگذاری مدارک بیمه نامه ی مسئولیت مدیران رستوران و تالار را به صورت آنلاین خریداری کنید.

چنانچه نیاز به مشاوره ی بیشتری دارید با پشتیبانی دانایار ارتباط برقرار کنید.