1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوختبیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت

 

بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت : جایگاه سوخت یکی از مشاغل پر خطر است که می توان زیان های سنگینی برای مدیران جایگاه سوخت ایجاد کند.

ریسک خطر این مکان بسیار بالاست. با توجه به این که احتمال آتش سوزی یا انفجار پمپ بنزین خیلی زیاد است ، کوچک ترین اشتباه در جایگاه سوخت می تواند منجر به حادثه شود و صدمات جدی به افراد وارد کند .

لذا بیمه بودن جایگاه های سوخت بسیار ضروری می باشد. مدیران جایگاه سوخت ، باید داشتن بیمه نامه ی مسئولیت مدیران جایگاه سوخت را اولیت کاری خود قرار دهند.

چنانچه اتفاقی برای افراد داخل جایگاه سوخت پیش بیاید و منجر ب خسارت جانی اشخاص شود، اگر مدیریت مجموعه ،دارای بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت باشد ،پرداخت و جبران خسارت وارده ، به عهده ی شرکت بیمه دانا خواهد بود.

پوشش های بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت

این بیمه نامه پوشش های متعددی دارد و خسارت های مختلفی را پرداخت می کند. این پوشش ها به شرح زیر می باشد:

پوشش خسارت هزینه های پزشکی

پوشش نقص عضو

پوشش فوت

توصیه دانایار

یکی از بیمه هایی که علاوه بر بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت ، برای جایگاه سوخت لازم است بیمه آتش سوزی می باشد.

از آنجایی که ریسک خطر آتش در جایگاه سوخت به شدت بالاست، بیمه آتش سوزی امریست ضروری. و از الزامات کاری مدیریت هر مجوعه ای می باشد.

جایگاه سوخت یکی از مکان هایی است که بیشتر از سایر مکان ها در معرض آتش سوزی قرار دارد و به دلیل وجود سوخت و مواد قابل اشتعال آتش سوزی این مکان باعث انجار و وارد شدن خسارت های مالی و جانی سنگین به مدیران جایگاه سوخت می شود.

لذا بیمه آتش سوزی مکمل بیمه مسئولیت مدیران جایگاه سوخت است تا مجموعه به طور کامل تری بیمه شود.

بیمه آتش سوزی،  خسارت های ناشی از آتش سوزی جایگاه را پرداخت می کند و شرکت بیمه گر این خسارت را جبران می کند و مدیر مجموعه از پرداخت خسارت های سنگین معاف می شود.

برای خرید بیمه آتش سوزی جایگاه سوخت می توانید در سامانه ی دانایار فرم پیشنهاد مربوطه را تکمیل نمایید.