1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

مدیران استخر  بیمه مسئولیت مدیران استخر

بیمه مسئولیت مدیران استخر برای مدیران و ناجیان استخر ارائه شده که بر اساس آن کلیه خسارات مثل: هزینه های پزشکی، نقص عضو و غرامت فوت تحت پوشش قرار می گیرد. در این بیمه نامه خسارات وارده به استفاده کنندگان سونا، جکوزی و استخر، در صورتی که بر اساس نظر کارشناس دادگستری و دادگاه علت به وجود آمدن حادثه؛ قصور، ترک محل کار یا انجام عملی اشتباه از جانب مدیر یا ناجی استخر باشد، خسارت به وجود آمده را جبران می کند. توجه داشته باشید این بیمه نامه تنها استفاده کنندگان از استخر، سونا و جکوزی را تحت پوشش قرار می دهد، در صورتی که حوادث احتمالی برای کارکنان مجموعه و ناجیان رخ دهد لازم است از بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان استفاده شود، این بیمه نامه مخصوص کارکنان و پرسنل یک مجموعه است.

بیمه مسئولیت مدیران استخر چیست؟

بیمه مسئولیت مدیران استخر در مواردی که حادثه ای ناگواری در استخر اتفاق می افتد و منجر به فوت یا صدمه جسمانی شناگر می گردد طبق قانون، ناجی یا مدیریت استخرمسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت (دیه) می گردند. جهت ایجاد تامین برای مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق بیمه نامه ای خاص هر استخر صادر می گردد و مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت و ناجیان و کارکنان استخر را بیمه نموده و نهایتا خسارات جانی وارد به شناگران جبران می گردد. و شرکت بیمه گر موظف به پرداخت خسارت به فرد آسیب دیده می باشد. 

پوشش بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر 

حوادثی در استخر وجود دارد که در صورت وقوع تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیریت استخر قرار می گیرند.

مانند:

غرق شدن شناگر به علت عدم مهارت در شنا کردن یا عدم نظارت بر امر شنا کردن از طرف ناجیان غریق نجات

صدمات جسمانی در اثر نقص فنی و امکانات و تاسیسات استخر (برق گرفتگی،نشت گاز و ...)

پوشش های کلی این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

پوشش هزینه های پزشکی

پوشش غرامت فوت

پوشش نقص عضو

خرید بهترین بیمه نامه مسئولیت مدیران استخر با شرایط استثنائی

دانایار با در نظر گرفتن تمامی شرایط بیمه نامه مسئولیت مدیران استخر با ارائه بهترین بیمه نامه آماده ی صدور آنلاین و سریع بیمه نامه می باشد.

فقط کافیست فرم پیشنهاد بیمه نامه را تکمیل نمایید.

دانایار همچنین شرایط قسطی ویژه ای را برای مدیران استخر در نظر گرفته است.

جهت مشاوره رایگان با دانایار در ارتباط باشید.