1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه ثالث ماشین آلات راه سازی و کشاورزی

بیمه ثالث ماشین آلات راهسازی و کشاورزی در دسته بیمه ثالث قرار دارد.

در این بیمه نامه، همانند تمام بیمه نامه های ثالث، ماشین آلات راه سازی و کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

دارندگان کلیه ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی می توانند از این بیمه نامه استفاده کنند.

دارندگان این ماشین آلات همواره نگران هستند که اگر در اثر به کارگیری ماشین های خود موجب آسیب های بدنی و یا مالی شوند چه باید بکنند.

از این رو بیمه دانا، بیمه نامه ی ثالث ماشین آلات راهسازی و کشاورزی را ارائه داده است که  دغدغه های دارندگان این ماشین آلات را کم کند و در صورت خسارت های ناشی از حوادث احتمالی کمک کننده باشد.

 

شرایط بیمه شخص ثالث ماشین آلات کشاورزی و راهسازی

مهم ترین شرایط این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

راننده باید دارای گواهینامه معتبر و مرتبط با این نوع ماشین آلات باشد.

تررد شهری و بین شهری باید در بیمه نامه ذکر شود.

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث ماشین آلات کشاورزی و راهسازی

دانایار امکان خرید بیمه نامه ی شخص ثالث ماشین آلات کشاورزی و راهسازی را در سایت دانایار فراهم نموده است.

با مراجعه به این سایت و تکمیل فرم پیشنهاد و بارگذاری مدارک می توان این بیمه نامه را به صورت آنلاین خریداری کرد.