1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

بیمه آتش سوزی انبارها بیمه آتش سوزی انبارها

بیمه آتش انبارها در دسته بیمه آتش سوزی غیر صنعتی قرار دارد.

بیمه آتش سوزی انبارها نیاز مهم و اساسی دارندگان انبار می باشد.از آنجایی که کل سرمایه بیمه گذار در این انبارها وجود دارد، در صورت وقوع حادثه، خسارت های بزرگ و جبران ناپذیری ممکن است برای بیمه گذار به وجود آید. اینجاست که وجود بیمه آتش سوزی انبارها به امری ضروری تبدیل می شود که در صورت وقوع حادثه بتوان از آن استفاده کرد و خسارت های ناشی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه را جبران نمود.

در ادامه به شرح کامل تری درباره ی بیمه آتش سوزی انبار ها می پردازیم.

دانایار را دنبال کنید.

انواع بیمه آتش سوزی انبارها

بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت :

در این بیمه نامه ،خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار جبران خواهد شد.

بیمه نامه اظهارنامه ای (شناور) :

باتعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار ، با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان ازپوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد.

پوشش های اصلی بیمه آتش سوزی انبارها

پوشش های اصلی بیمه آتش سوزی انبارها به شرح زیر می باشد:

آتش سوزی

انفجار

صاعقه

پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی انبارها

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر این پوشش ها را به پوشش های اصلی بیمه نامه آتش سوزی انبارها خود اضافه نماید و بیمه نامه ی تکمیل تری را خریداری کند.

این پوشش ها شامل موارد زیر است:

 

پوشش زلزله

پوشش آتش فشان

پوشش سیل

پوشش تگرگ

پوشش طغیان آب دریا یا رودخانه

پوشش خطرات طوفان یا گردباد

پوشش ضایعات ناشی از بارش برف و باران

پوشش ریزش کوه

پوشش سقوط هواپیما و قطعات هواپیم

پوشش نشت ساختمان و رانش زمین

خودسوزی(تفاله خشک)

شورش، بلوا، اعتصاب

پوشش شکست شیشه

پوشش ترکیدگی لوله تحت فشار صنعتی

پوشش برخورد جسم خارجی به ساختمان

پوشش هزینه پاکسازی

پوشش مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب 

 

مراحل دریافت بیمه انبار در سامانه ی دانایار

با طی فرآیند زیر می توانید به صورت آنلاین از سامانه ی دانایار بیمه نامه ی آتش سوزی انبار ها را به صورت آنلاین خریداری نمایید. این مراحل شامل موارد زیر است:

تکمیل فرم های پیشنهاد بیمه انبار 

تکمیل مشخصات بیمه گذار 

درج آدرس دقیق انبار

کدپستی دقیق انبار

تکمیل میزان ارزش موجودی

تکمیل  ارزش ساختمان تاسیسات

تکمیل ارزش اثاثیه و محتویات انبار

و پاسخ دادن به چند سوال مربوطه در سایت دانایار

پس از طی این فرآیند کارشناسان تخصصی دانایار انبار مورد نظر را بررسی می نماید و برای بازدید با بیمه گذار هماهنگ شده و در اسرع وقت بیمه آتش سوزی انبار ها صادر خواهد شد.